buchi.tea-nifty.com > 旧地番

Chiyodatyo
Miyamaetyo43
Miyazonodori
Kawazoetyo
Kamikita1413
Shirokaneimasato116
Seijo818
Seijo105
Jonansyo
Syoanminami40
Syoankita101
Inokasirasuimon335
Inokasirasuimon334
Hamuratyo
Zempuku428
Nishita2291
Kamitaka41871
Iikuratyou5
Ogi1181
Omiyamae6384
Izumi304_2
Izumi304
Izumi926
Kichiminami32511
Narimune2670
Omiyatyo1794
Kamitaka3808
Yoyogishin77
Shinmei98
Omiyamae5278
Omiyamae5271
Kitashina152
Higashiogi
Kamiogi4794
Nishiogi185
Kamiogi1194
Nishiogi127
Nishitaka165
Kichijo454
Ita63398up
Ita63398
Kitashina515
Urawatakasago21
Kuga325
Takaidityo302
Gotanda6191
Kuga2601
Kuga3261
Omiyamae5234
Fukakitijoji
Fukuzumi117
Kugayama374
Karasu1446
Takaidotyo
Mitakamura
Nishitaka2
Shinmei2
Ohara
Kitazawa
Nishitaka
Kichijo
Kamitaka
Shinmei
Kuga1
Omiyamae
Itaya
Kyobashiku